A koronavírus gazdasági következményei a kecskeméti vállalkozások életére is hatással voltak, sokan szembesültek fizetési nehézségekkel. Célunk az, hogy 2020 során hozzá tudjunk járulni a helyi vállalkozások újraindulási feltételeinek javításához, a foglalkoztatási szint fenntartásához, segítséget nyújtsunk a helyi gazdaságnak a visszaesés időszaka alatt és azt követően is hozzájáruljunk annak újra élénkítéséhez. Programunk keretében a helyi vállalkozások tőkebefektetéshez és tagi kölcsönhöz juthatnak az általuk foglalkoztatott munkaerő megőrzése, illetve visszaszerzése, a tevékenységük, működésük fenntartása, illetve fejlesztéseik végrehajtása érdekében.

Finanszírozás feltételei

Mely cégek igényelhetik a finanszírozást?

Csak korlátolt felelősségű társasági formában, valamint zártkörű részvénytársasági formában működő mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalkozások támogathatók. A vállalkozás székhelyének vagy telephelyének Kecskeméten kell lennie, továbbá a finanszírozott tevékenységnek Kecskeméten kell megvalósulnia, az esetlegesen megvalósuló beruházás helyszínének Kecskeméten kell lennie, illetve a megőrzött vagy visszaszerzett munkaerőt is Kecskeméten kell foglalkoztatni.

Mekkora összeget lehet igényelni?

A támogatások teljes összege vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 800.000 eurónak megfelelő forintösszeget. Hitel (tagi kölcsön) és tőkebefektetés formájában nyújtott támogatás esetén a hitel teljes névértéke és a tőke teljes összege tekintendő támogatásnak. Az egyes konkrét ügyletek keretében végrehajtott tőkeemelés és a nyújtott tagi kölcsön mértéke függ a Céltársaság pénzügyi mutatóitól, a finanszírozni kívánt tevékenységektől, valamint az ügylet minősítésétől.

Milyen célra lehet a finanszírozást felhasználni?

(1) Tevékenység folytatásához, fejlesztéséhez kapcsolódó működési költségek finanszírozására ezen belül:

 • igénybevett szolgáltatások, pl. üzlet, üzemcsarnok, eszközök bérleti díjai,
 • anyagköltség,
 • eladott (közvetített) szolgáltatások, pl. alvállalkozói díj,
 • egyéb szolgáltatások,
 • egyéb ráfordítások,
 • eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) finanszírozására.

(2) Telephelyfejlesztésre, eszközbeszerzésre:

 • Telephely, gyártócsarnok, épület építése, megvásárlása, felújítására,
 • Gyártósor, gép, egyéb eszköz beszerzésére (tárgyi eszközök és immateriális javak).

(3) Munkaerő megtartása, fejlesztése, képzése érdekében:

 • személyi jellegű ráfordítások (munkaerő költsége: munkabérek, járulékok stb.),
 • képzési költségek finanszírozására.

(4) A válságot követő gazdasági konszolidáció elősegítése és a hosszabb távú növekedés megteremtése érdekében történő részesedés vásárlásra (részesedés szerzés), amelynek segítségével közvetett módon további termelői vagy szolgáltatói kapacitások szerezhetők meg a hatékony tovább működtetésük érdekében.

(5) A támogatáshalmozódási szabályok figyelembevétele mellett az Alapból vagy más állami forrásból – ugyanezen vagy más jogcímen – nyújtott támogatáshoz kiegészítő forrás biztosítására (pl. az előírt önerő teljesítése céljából).

Egy pályázatban több célra is lehet egyidejűleg igényt benyújtani.

Mekkora hozamot, kamatot vár el az Alap?

Jellemzően évi 2,5%-4,5% hozamot, illetve kölcsönkamatot várunk el az ügyletminősítés és a felajánlott fedezetek függvényében. A hozam, illetve kamatelvárás csökkentésre kerülhet, amennyiben a Céltársaság a befektetés és kölcsön részleges vagy teljes összegét képes visszafizetni a szindikátusi szerződés aláírásától számított 24 hónapon belül. Az Alap a teljes finanszírozási időszak első, válsággal érintett szakaszára (max. 24 hónap) kedvezőbb hozamot, a visszafizetés megkezdésére (jellemzően 12 hónapra) moratóriumot biztosíthat a kedvezményezett számára.

Mekkora önerő szükséges a finanszírozáshoz?

A támogatási kategória előírásai szerint nincs szükség önerő bevonására. (Az Alapkezelő ugyanakkor kisebb mértékű (5-10 százalék) önerő alkalmazását előírhatja az ügylet minősítésétől függően.)

Meddig lehet pályázni?

A támogatási (tőkebefektetésekről és kölcsönnyújtásról szóló) döntéseket legkésőbb 2020. december 31-ig kell meghozni.

Mennyi idő alatt bírálják el a pályázatot?

Az elbírálás a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtását követően várhatóan 3-4 hetet vesz igénybe.

Milyen módon finanszíroz az Alap?

A céltársaság számára juttatott tőkeemeléssel és a tőkebefektetéshez kapcsolódó tulajdonosi kölcsönnel. A cél alapvetően kisebb tőkerészesedés szerzése nagyobb mértékű tagi kölcsön nyújtásával, de eltérő összetételű ügyletek megkötésére is sor kerülhet.

Mennyi a befektetés futamideje?

A befektetések időtartama – a befektetési tárgyalási folyamat eredményének, és a finanszírozott ráfordítások pénzügyi megtérülésének függvényében – alapvetően 1-5 év, amely azonban meghaladhatja az 5 éves időszakot is, amennyiben a finanszírozás során nagyobb összegben kerül sor beruházás vagy részesedés szerzés finanszírozásra, továbbá amennyiben az Alap pénzügyi pozíciójának javítása érdekében a befektetés futamideje meghosszabbításra kerül.

Melyek a biztosítéki előírások?

Zálogjog kikötése a tulajdonos üzletrészére, valamint az ügyletminősítés függvényében további fedezetek bevonása (ingatlan jelzálog, vagyont terhelő zálogjog, készfizető kezesség).

Milyen módon száll ki az Alap a futamidő végén?

Előre meghatározott módon elsődlegesen a tulajdonosnak történő értékesítés (visszavásárlás) a cél az elvárt hozammal növelt értéken, de az Alap kedvező kiszállási pozíciója érdekében a tulajdonrész harmadik személy (szakmai vagy pénzügyi befektető) részére történő értékesítése is lehetséges.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a terméklapon.

Részletes terméklap
Jelentkezés módja

Jelentkezni az aipakft@aipa.hu vagy info@varosialapkezelo.hu e-mail címre küldött üzenettel lehetséges az alábbiakban részletezett dokumentumok benyújtásával. Kérjük, hogy az üzenet tárgyában a “RESTART – Vállalkozásfinanszírozás” megjelölés szerepeljen. A beküldést követően munkatársaink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot. További kérdés esetén kollégáink a (76)800-027-es telefonszámon állnak szíves rendelkezésükre.

Benyújtandó dokumentumok köre:

 • RESTART Vállalkozásfinanszírozási Program adatlap (letölthető űrlap kitöltésével, elektronikusan szerkeszthető formában) és mellékletei (kitöltött, illetve aláírt formában).

Mellékletek:

 • A vállalkozás rövid szöveges bemutatása (elektronikusan szerkeszthető formában)
 • Pénzügyi adatok (megadott űrlap kitöltésével, elektronikusan szerkeszthető formában)
 • A Társaság aktuális társasági szerződése, aláírási címpéldánya(i) (szkennelve)
 • Éves beszámolók 2017-19 (szkennelve)
 • Főkönyvi kivonat 2018-19 (elektronikusan szerkeszthető fájlban)
 • Nyilatkozat alapfeltételek teljesüléséről (megadott űrlap kitöltésével, szkennelve)

Letölthető dokumentumok

RESTART Vállalkozásfinanszírozási Program adatlap (kitöltendő űrlap) Pénzügyi adatok (feltöltendő táblázatok) Nyilatkozat alapfeltételek teljesüléséről (aláírva pdf-ben beküldendő)