50.000.001 Ft feletti finanszírozási igény esetén

(Egyedi termék)

Kinek szól?

A termékre olyan érdeklődők jelentkezését várjuk,

  • akik már rendelkeznek vállalkozással vagy korábbi vállalkozási tapasztalattal,
  • a vállalkozásukat Kecskeméten tervezik működtetni,
  • vállalkozásuk finanszírozásához 50 millió forint feletti közötti összeget igényelnek,
  • a finanszírozást tőkebefektetés formájában vennék igénybe, melynek feltétele, hogy a befektető részesedést szerez a vállalkozásban.

Milyen feltételekkel vehető igénybe?

Az Alap a termék esetében a befektetéssel 10-50 % közötti részesedést szerez a vállalkozásban. A befektetés tervezett időtartama 2 és 10 év közötti – mindez azt jelenti, hogy az Alap 2 év után, de 10 éven belül szeretne kiszállni, vagyis értékesíteni a befektetéssel létrejött üzletrészét. Preferált kiszállás (exit) a projektet megvalósító Projektgazda tulajdonos(ai)nak történő értékesítés (visszavásárlás), azonban az Alap biztosíthatja a tulajdonrészének harmadik személynek (egyéb, szakmai vagy pénzügyi befektető) történő értékesítését is a Projektgazdával kötött szerződésben rögzített exit stratégia alapján.

A befektetés pótlólagos forrást jelent a vállalkozás számára, mely a vállalkozás kiadásait finanszírozza, a jegyzett tőke és a tőketartalék emelésével. A tőkebefektetéshez minden esetben szükséges önerő is, a befektetésből megvalósított projekt költségeinek 10-50 százalékát a Projektgazdának saját forrásból kell fedeznie támogatási jogcímtől függően.

Csak olyan projekt támogatható, mely a tervezett befektetési időtartam alatt megtérülést biztosít a vállalkozás számára, azaz elegendő nyereséget termel.

Milyen projektek valósíthatók meg a befektetésből?

Olyan projekteket keresünk, melyek jellemzően:

  • a vállalkozás árbevételének növekedésével járnak,
  • termelékenység vagy hatékonyság növekedést eredményeznek,
  • lehetnek innovatívak,
  • megvalósításukhoz valamilyen beruházás szükséges,
  • munkaerő bővítés forrását szolgálják,
  • valamilyen növekedést, fejlődést, képzést finanszíroznak.

Jellemzően nem befektetési forrásból történik az átmeneti forgóeszköz finanszírozás, az áfa finanszírozás, kereskedelemben a készletek beszerzésének finanszírozása, a garancia finanszírozása.

Részletes terméklap