info@varosialapkezelo.hu
6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14.
1. Küldetésünk
A Városi Alapkezelő küldetése, hogy támogassa a jelen és a jövő gazdaság-, és városfejlesztési elképzeléseit, és ezzel hozzájáruljon egy innovatív és értékteremtő vállalkozói és startup közeg kialakulásához Kecskeméten. Önkormányzati tulajdonú kockázati tőketársaságként Európai Uniós forrásból 15 milliárd forintnyi tőkével segítjük a kecskeméti innovatív vállalkozásokat és startupokat inkubációs, magvető és növekedési befektetési életszakaszokban. Tevékenységünk során hosszú távú, stratégiai együttműködéseket törekszünk kialakítani a városi startup közösséggel, mentorhálózatunkkal pedig kezdeti, szakmai támaszt nyújtunk az inkubációs fázisban lévő támogatott vállalkozásaink számára, így kifejezetten támogatni kívánjuk a fiatal, kecskeméti tehetségek kibontakozását.

2. Az Alapkezelő alapadatai
/
Az Alapkezelő új megnevezése:
Városi Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
/
Az Alapkezelő székhelye:
6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14. II. emelet
/
A cégbejegyzés száma:
03-10-100565
/
A cégbejegyzés helye:
Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
/
Alapításának időpontja:
2002. január 31.
/
A Felügyelet által kiadott tevékenységi engedély száma és dátuma:
Engedély száma: III/600.006/2002
Engedély dátuma: 2002. április 23.
/
Adószáma:
12798988-1-03
/
Statisztikai számjele:
12798988-1-41-6630-114-03
/
Tevékenységi köre:
6630’80 Alapkezelés
/
Kezelt Tőkealap:
Kecskemét Fejlődéséért Alap
/
Alap bejegyzési országa:
Magyarország
/
Felügyeleti hatóság:
Magyar Nemzeti Bank
/
Nyilvántartásba vétel időpontja:
2017. november 14.
/
ISIN azonosító:
HU0000719406
/
Közzétételi helye:
az Alapkezelő honlapján (www.varosialapkezelo.hu)


3. Az Alapról és az Alapkezelőről bővebben
/
Az Alap célja
A Kecskemét Fejlődéséért Alap (a továbbiakban: Alap) a Modern Városok Programon belül Kecskemét Megyei Jogú Város gazdasági fejlesztését szolgáló üzleti elképzelések megvalósítására és finanszírozására létrejött kockázati tőkealap.
/
Alapkezelője
A Városi Alapkezelő Zrt. (székhely: 6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14. II. em., adószám: 12798988-1-03, cégjegyzékszám: Cg.03-10-100565, képviseli: dr. Várady Zoltán vezérigazgató), melynek 100%-os tulajdonosa Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata.
/
Az Alap által befektethető tőke összesen
2017. évtől 15 milliárd Ft, 2018-től és 2019-től további 5-5 milliárd Ft keret nyílik meg.
/
Preferált ágazatok
Energetika, K+F, informatika, ingatlanfejlesztés.
/
Kizárt ágazat
Mezőgazdaság
/
Megcélzott társaságok
Kecskeméti KKV-k, startupok.
/
Projektek megvalósulása
Kizárólag Kecskeméten, ill. a finanszírozott társaság telephelye szintén Kecskeméten kell, hogy legyen.
/
Tőkebefektetések összege
10 millió Ft és 3 milliárd Ft között projektenként.
/
Elvárt önerő
10-50% között.
/
Befektetési döntések átfutási ideje
Várhatóan 4-6 hónap.
/
Az Alap által elvárt tulajdoni részarány az egyes céltársaságokban
25-50% között (esetenként 50% felett), mely részesedéshez kisebbségvédelmi jogosultságok is tartoznak.
/
Elvárt hozam a tőkebefektetéseken
Projekttípustól függően, de min. 10%.
/
Folyósítási feltételek
Előzetesen megállapodott mérföldkövek teljesítése szerint.
/
A tőkebefektetések futamideje
Akár 10 év.
/
A befektetések felügyelete
A tőke visszafizetését és a hozamelvárás megvalósulását biztosítandó az Alap a tőkebefektetésben részesülő társaságoktól szigorú, havi adatszolgáltatást (adófolyószámla, főkönyvi kivonat, analitikák) várhat el a befektetés teljes időtartama alatt.
/
Az Alap kiszállása
A befektetési futamidő után, előzetesen egyeztetett módon történhet kivásárlással vagy közös cégértékesítéssel.
/
A befektetési tárgyalások megkezdéséhez szükséges adatok és dokumentumok:
/
jelentkezési lap (one-pager)
/
üzleti és pénzügyi terv
/
menedzsment tagok és magánszemély tulajdonosok szakmai önéletrajzai
/
projektgazda társaság aktuális társasági szerződése, aláírási címpéldánya(i)
/
projekttársaság aktuális társasági szerződése, aláírási címpéldánya(i) (amennyiben már megalapították)
/
projektgazda társaság és projekttársaság aktuális, negyedéves főkönyvi kivonata és az utolsó lezárt üzleti évhez tartozó főkönyvi kivonata
/
termék/szolgáltatás prezentációs anyaga (videó, ppt stb.)

1. A kockázati tőkéről általában
A kockázati tőkebefektetők általában a még induló, vagy a növekedési pályájuk elején lévő vállalkozásokba történő befektetéseikkel a magas növekedési potenciállal járó magasabb hozam reményében hajlandóak az ezzel járó magasabb kockázatot is vállalni. A puszta finanszírozáson túlmenően pedig a vállalkozás működését, üzleti fejlődését is hivatottak támogatni például saját üzleti tapasztalatuk, kapcsolati tőkéjük, vállalatirányítási tudásuknak köszönhetően. A kockázati tőkebefektetők jellemzően az igazgatótanácsok ülésein is helyet foglalnak és aktívan részt vesznek a vállalat stratégiai (esetleg operatív) irányításában is.

A kockázati tőke iparág célja a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés elősegítése oly módon, hogy hozzásegíti a vállalkozókat olyan innovatív ötletek és tudományos felfedezések valódi termékekké és szolgáltatásokká történő átalakításában, melyek képesek megváltoztatni azt ahogyan élünk és dolgozunk.

Elsődlegesen jelentős újításokat végző vállalkozásokra koncentrálnak, legyen az egy új szoftver, életmentő rákgyógyszer, vagy egy új fogyasztói termék modell, a lényeg, hogy jelentős növekedési lehetőség előtt álljon a cég. Olyan társaságba pénzt fektetni, mely fejlődésének legkorábbi szakaszában van, sőt, sokszor nem több mint egy ötlet, bizony komoly vállalkozói kockázatokkal jár és súlyosan korlátozza az ilyen cégek lehetséges tőkefinanszírozási forrásait. A kockázati tőkebefektetők a cég alapítóival együtt azonban fölvállalják ezeket a kockázatokat azzal, hogy a tőkét vállalati részesedésért cserébe nyújtják.

A kockázati tőkebefektetés értéknövekedése tehát elsősorban nem az osztalék típusú bevételeknek, sokkal inkább a vállalat fejlődésének és az ebből bekövetkező értéknövekedésének köszönhető. Az értéknövekedésből származó hasznot a kockázati tőkebefektető jellemzően a vállalkozásban lévő tulajdonrészének az értékesítéséből realizálja.

A hazai kockázati tőke piacon több hazai, illetve nemzetközi kockázati tőkealap képviselteti magát, melyek ismertsége és száma is lényegesen emelkedett többek között az Európai Unió támogatásával létrejövő kockázati tőkealapoknak és az azokat kezelő kockázati tőkealap-kezelőknek köszönhetően.

2. A Kecskemét Fejlődéséért Alapról
A Kecskemét Fejlődéséért Alap (kezeli: Városi Alapkezelő Zrt.) a Modern Városok Programon belül Kecskemét Megyei Jogú Város gazdasági fejlesztését szolgáló üzleti elképzelések megvalósításában és finanszírozásában lesz a helyi KKV-k és önkormányzati társaságok aktív üzleti partnere 2017. októberétől kezdődően a következő 15 év során. Kelet-Európa első, kifejezetten városfejlesztési céllal létrejött, EU forrásból finanszírozott befektetési alapja.

Az Alap által nyújtható finanszírozás formája tőkebefektetés és tulajdonosi hitel lehet.

Az Alap a szokásos banki finanszírozási gyakorlatban nem kezelhető, ám üzletileg kiszámítható – a banki elvárásoknál alacsonyabb mértékű hozammal, vagy lassabb megtérüléssel bíró, vagy újonnan induló – projektkezdeményeket kíván felkarolni, amelyek megvalósítása egyfelől halaszthatatlan Kecskemét dinamikus gazdasági fejlődése számára, másfelől további motorja lehet a helyi gazdaság növekedésének. Jelenleg a város, így az Alap stratégiai célja is elsősorban az, hogy az elmúlt évek gyors növekedéséhez biztosítsa a szükséges infrastrukturális hátteret, és megfelelő üzleti klímát nyújtson az újonnan megjelenő vállalkozásoknak.

Az Alapkezelő 100%-os tulajdonosa Kecskemét Megyei Jogú Város, főbb tevékenységei pedig a következők lesznek: projektjavaslatok előszűrése, előterjesztése, résztulajdonosként való részvétel projektek megvalósításában, monitoring, kiszállás, nyilvántartások, jelentések készítése.

A finanszírozni kívánt projektek típusai a következők:

1.) általános vállalkozásfejlesztési célú (ide értve különösen a beszállítói hálózatot, élelmiszeripari és turisztikai fejlesztéseket szolgáló projekteket),
2.) a megnövekedett helyi foglalkoztatotti létszám miatti növekvő lakásigényt kielégítő beruházásokat, valamint
3.) az energetikai célú fejlesztéseket.

3. A tőkebefektetések típusai
/
5-10 millió Ft közötti finanszírozási igény esetén

Nem mezőgazdasági termelés ágazatban működő (további ágazati megkötés nélkül) helyi KKV-k (induló vállalkozások is) juthatnak kis összegű tőkebefektetéshez piacuk elindításához, bővítéséhez, munkahelyek teremtéséhez, megőrzéséhez. A cél a helyi adottságokat figyelembe vevő gazdaságfejlesztés ösztönzése, a munkaerőmobilitás ösztönzése, a vállalkozóbarát gazdasági környezet erősítése, a helyi KKV-k versenypozícióinak javítása, a kiemelt járműipari térségminősítésben rejlő lehetőségek kiaknázása, a termelés bővítése, árbevétel emelkedésével és/vagy a munkaerő megtartása, emelése az átlagbér emelésével, hatékonyság növelése, innovatív tevékenység folytatása.

További ismérvek

/
A megvalósuló projekt helyszíne ill. a finanszírozott társaság telephelye Kecskeméten kell, hogy legyen.
/
Elvárt önerő min. 10%.
/
Az Alap által megszerzendő tulajdonosi részesedés mértéke egységesen 25%.
/
A befektetés időtartama 2-5 év közötti.
/
A tőke visszafizetését és a hozamelvárás megvalósulását biztosítandó a tőkebefektetésben részesülő társaságok szigorú, havi adatszolgáltatást (adófolyószámla, főkönyvi kivonat, analitikák) teljesítenek az Alap felé a befektetés teljes időtartama alatt.
/
A projekt típusától függően az Alap egyéb biztosítékot is elvárhat./
10 millió Ft feletti finanszírozási igény esetén

Nem mezőgazdasági termelés ágazatban működő (további ágazati megkötés nélkül) helyi KKV-k és nagyvállalkozások juthatnak tőkebefektetéshez eszközbeszerzésre, telephelyfejlesztésre, innováció vagy energiahatékonysági célú fejlesztésre. A cél a helyi adottságokat figyelembe vevő gazdaságfejlesztés ösztönzése, a munkaerőmobilitás ösztönzése, a vállalkozóbarát gazdasági környezet erősítése, a helyi KKV-k versenypozícióinak javítása, a kiemelt járműipari térségminősítésben rejlő lehetőségek kiaknázása, a termelés bővítése, árbevétel emelkedésével és/vagy a munkaerő megtartása, emelése az átlagbér emelésével, hatékonyság növelése, innovatív tevékenység folytatása.

További ismérvek

/
A megvalósuló projekt helyszíne ill. a finanszírozott társaság telephelye Kecskeméten kell, hogy legyen.
/
Regionális beruházási támogatás alkalmazása esetén kötelező a magántőke bevonás: a támogatás kedvezményezettjének az elszámolható költségek legalább 30 %-ára kiterjedő pénzügyi hozzájárulást kell biztosítania saját forrásaiból vagy külső finanszírozás igénybevételével, minden állami támogatásnak minősülő állami forrástól mentes formában.
/
Az Alap által megszerzendő tulajdonosi részesedés mértéke 25-50% közötti.
/
A nyújtható finanszírozás formája tőkebefektetés és tulajdonosi hitel lehet.
/
A befektetés időtartama 2-10 év közötti.
4. Terméklapok


Kedves Vállalkozó!


Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat. A most következő jelentkezési lap kitöltésével jelezheti felénk a tőkeprogramjainkra vonatkozó érdeklődését. A kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe és semmilyen későbbi szerződéses kötelezettséggel nem jár. Leadása csak abban az esetben lehetséges, ha Ön minden kötelezően kitöltendő mezőre válaszolt. Megadott adatait minden esetben bizalmasan kezeljük. A kérdőív célja az, hogy a Kecskemét Fejlődéséért Alap képet kapjon az Ön vállalkozási ötletéről, ill. lehetőség van további, fontosnak tartott dokumentumokat/videókat is csatolni hozzá. A sikeres kitöltés után a megadott email címére elküldünk egy visszaigazolást, a Városi Alapkezelő Zrt. csapata pedig az anyagok áttekintését követően visszajelez Önnek a továbbiakat illetően.


Kedves Jelentkező!A Városi Alapkezelő Zrt. munkatársai megkapták az Ön regisztrációs adatait, azokat átnézik, majd a megadott email címen vagy telefonszámon jelentkeznek Önnél a továbblépési lehetőségeket illetően.

Szíves türelmét előre is köszönjük!

a Városi Alapkezelő Zrt.

1. A Projekt elnevezése*
Kontakt személy neve*
Telefonszáma*
E-mail címe*
Honlap
2. A cég neve
(amennyiben már megalapították)
Adószám
Cégjegyzékszám
Székhely
HU

Telephelyek
Alapítás dátuma
Jelenlegi tulajdonosok
3. Tulajdonosok eddigi pénzbeli hozzájárulásai a Projekthez (tőke, apport, kölcsön)
4. Üzleti elképzelés/termék/megoldás/szolgáltatás/fejlesztési cél/projekt rövid bemutatása max. 250 karakterben (prezentációs anyag pl. videó külön csatolható)*
5. Megvalósítás helyszíne*
6. Az igényelt tőke összege, valamint felhasználásának célja (pl. eszközvásárlás, bérek, marketing)*
Önkéntesen (nem kötelezően) kifejthető témák
7. A projektvezetők végzettségének és szakmai múltjának bemutatása
8. Piac és várható versenytársak rövid bemutatása
9. Üzleti modell (a Projekt működésének bemutatása, várható bevételek alátámasztása)
10. A kapott tőke visszafizetésének formájára és időzítésére vonatkozó elképzelés / elvárás